Интерни документи

Финансијски план за 2022 годину

Завршни рачун 2021

Дванаестомесечни извештај 2021

Finansijski plan 2021

Odluka o dopuni plana javnih nabavki

Plan nabavki 2021

Квартални извештај – деветомесечни обрачун 2021

Квартални извештај – шестомесечни обрачун 2021

Квартални извештај – тромесечни обрачун 2021

Анализа анкете о задовољству запослених

Анализа анкете о задовољству корисника услуга

Pravilnik o blizem uredjivanju planiranja nabavki, sprovodjenja postupaka nabavki i pracenja izvrsenja ugovora o nabavkama

Финансијски план за 2020 годину

Финансијски план за 2021 годину

Јавни оглас немедицински радници

Завршни рачун 2020

Завршни рачун 2019

Завршни рачун 2018

Анализа анкета о задовољству корисника услуга

Анализа анкете о задовољству запосленик

Записник о испитивању задовољства корисника услуга

Записник о испитивању задовољства запослених

Изјава о мисији и визији

Пословни кодекс

Програм рада и развоја 2019

Систематизација 2018.

Статут Специјалне болнице

Стратешки план

Информатор о раду

Правилник о кућном реду