Контакт

Специјална болница за неуролошка обољења и посттрауматска стања ,,Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен

Адреса: др Боривоја Гњатића бр. 50-52 Стари Сланкамен

Поштански број: 22329