Стари Сланкамен

Стари Сланкамен

На месту где Дунав подсеца крајње обронке Фрушке горе налази се Стари Сланкамен, најстарије насеље инђијске општине, мало сеоско насеље са серпентинасто распоређеним улицама које пратећи рељеф стварају изузетну амбијенталну целину којом доминира црква Светог Николе са својим барокним звоником.

Многобројни културно-историјски споменици, сведоче о бурној прошлости Старог Сланкамена. Остаци келтског и римског утврђења, средњовековно утврђење и споменик Сланкаменачкој бици говоре о стратешком значају овог места уз Дунав, који је вековима представљао границу различитих империја.

Осим историје, природа је Старом Сланкамену такође подарила бројне туристичке вредности: лесне наслаге јединствене у Европи, лековиту минералну воду, реку богату рибом, прелепу обалу, пешчане аде и плаже. Извор лековите минералне воде „Сланача“, један од ретких извора слане воде у Војводини, коришћен је још у доба Турака и веома рано послужио за формирање бањског лечилишта. Уз Стари Сланкамен, на обали Дунава смештен је Заград – некадашње рибарско село које говори о традицији риболова и добрим риболовним теренима који овде постоје.

Привез за чамце могућ је за понтоне Наутичког клуба Стари Сланкамен и уз ресторан „Кеј“. На овој атрактивној деоници пловидбе Дунавом у будућности ће бити створени још бољи услови за љубитеље наутичког туризма јер је управо Стари Сланкамен Пројектом развоја наутичог туризма (НТД) одређен као једна од 13 примарних макролокација у Војводини за изградњу марина на Дунаву.

Наспрам Старог Сланкамена, на 1214.5. км тока Дунава, налази се ушће реке Тисе, које представља тромеђу Бачке, Баната и Срема, а где је према легенди сахрањен Атила Хунски.

У циљу развоја туризма у Старом Сланкамену покренуто је неколико значајних пројеката, те се у будућности очекује да ово интересантно насеље постане атрактивна туристичка дестинација.