Јавне набавке

Obavestenje о zakljucenom ugovoru- OsiguranjeПозив за подношење понудаObavestenje o zakljucenom ugovoru

2020 ГОДИНА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ТОКУ

ЈН добра Лекови 1/2020

Санитетски и потрошни материјал 2/2020

Лекови 3/2020

Санитарни и потрошни материјал 4/2020

2019 ГОДИНА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ТОКУ

ZAVRŠENE JAVNE NABAVKE U 2019

ЈН добра Лекови 1/2019

ЈН добра санитетски и потрошни материјал 2/2019

ЈНМВ санитарни и потрошни матријал 3/2019

ЈН добра  Намирнице и сродни производи 4/2019

JН добра Електрична енергија 5/2019

ЈН добра Гориво 6/2019

ЈНМВ осигурање 7/2019

2018 ГОДИНА

ОДЛУКОМ УПРАВНОГ ОДБОРА БР. 05-108/2018 ОД 26.02.2018 ГОДИНЕ

УСВОЈЕН ЈЕ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА

ЗАВРШЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2018

Услуга осигурања ЈНМВ бр. 2/2018

(Rok za dostavu ponuda je do 10:30h dana 28.12.2018. godine.)

(Otvaranje ponuda je 28.12.2018. godine u 11:00  časova.)

Електрична енергија ЈНМВ добара бр. 1/2018

(Рок за достављање понуда је до 11:00 h дана 24.12.2018. године)

(Јавно отварање понуда је дана 24.12.2018. године у 12:00 h)

2017 ГОДИНА

ОДЛУКОМ УПРАВНОГ ОДБОРА БР. 05-94/2017 ОД 20.02.2017 ГОДИНЕ

УСВОЈЕН ЈЕ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА

ЗАВРШЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017

Услуга Осигурања ЈНМВ бр. 2/2017

(Rok za dostavu ponuda je do 10:30h dana 20.12.2017. godine.)

(Otvaranje ponuda je 20.12.2017. godine u 11:00  časova.)

Електрична енергија ЈНМВ добара бр. 1/2017

(Рок за доставлјанје понуда је до 11:00 h дана 04.12.2017. године)

(Јавно отварање понуда је дана 04.12.2017. године у 12:00 h)

2016 GODINA

ЗАВРШЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016

Набавка медицинске опреме

(РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА: од 08:00 до 11:00 часова дана 18.11.2016. године)

(ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 18.11.2016 у 12 часова )

Електрична енергија

(РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА: до 11:00 часова дана 05.08.2016. године)

Набавка опреме за израду терапијског блока (пелоид) ​

Извођење радова на истражној бушотини

ЗАВРШЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2015

Набавка санитетског возила

​​Електрична Енергија

ИЗМЕНА  – ИСПРАВКА  ПОЗИВА И  КонкУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈНМВ 1-2015

Базен за неуролошка обоЉења и посттрауматска стања​

ЗАВРШЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2014

Каде и друга медецинска опрема

Радови на Адаптацији ОП2

Електрична Енергија ОП1

ЗАВРШЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2013

Изградња Пешачке Стазе у Бањи Стари Сланкамен

План набавки за 2014

План набавки за 2015