Naslovna

O bolnici

Specijalna bolnica ,,Dr Borivoje Gnjatić” je visoko specijalizovana ustanova za produženo lečenje i medicinsku rehabilitaciju sa kapacitetom od 350 postelja.

U zapisima iz 1702. godine spominje se izvor slane vode po kome je mesto i dobilo ime, a 1906. godine akcionarsko društvo je podiglo kupatilo i dva hotela. Sada je tu moderan centar za rehabilitaciju sa novim objektima. Izvor slane vode je 19 stepeni Celzijusa te se zagreva do željene temperature. Mineralna voda banje ubraja se u slano- jodne vode hloridno-natrijumskog tipa. Voda nije radioaktivna. Ukupne mineralizacije je 6,850 g/l bogatog sastava.

Pacijenta po prijemu pregleda specijalista fizijatar i internista, radi se rutinska laboratorijska obrada pacijenta, EKG a po potrebi i RTG. Terapija se sprovodi timski – lekar, sestra, fizio i radni terapeut, psiholog, logoped, defektolog kao i konsultanti specijalisti – neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, ortoped, urolog itd. sa VMA, profesori Medicinskog fakulteta iz Beograda i Novog Sada i sa drugih klinika.