Јавне набавке

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ТОКУ

ЗАВРШЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016

Набавка медицинске опреме

(РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА: од 08:00 до 11:00 часова дана 18.11.2016. године)

(ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 18.11.2016 у 12 часова )

Електрична енергија

(РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА: до 11:00 часова дана 05.08.2016. године)

Набавка опреме за израду терапијског блока (пелоид) ​

Извођење радова на истражној бушотини

ЗАВРШЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2015

Набавка санитетског возила

​​Електрична Енергија

ИЗМЕНА  – ИСПРАВКА  ПОЗИВА И  КонкУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈНМВ 1-2015

Базен за неуролошка обоЉења и посттрауматска стања​

ЗАВРШЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2014

Каде и друга медецинска опрема

Радови на Адаптацији ОП2

Електрична Енергија ОП1

ЗАВРШЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2013

Изградња Пешачке Стазе у Бањи Стари Сланкамен

План набавки за 2014

План набавки за 2015